Работни срещи за НВО за IV, VII, X клас и ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2023/2024 г.

Изх. №РУО1-12664/18.04.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на НВО за IV, VII, X клас и ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2023/2024 г. Ви уведомявам, че на 23.04.2024 г. ще се проведат работни срещи с директорите на столичните училища в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“ (ул. „Хайдут Сидер“ №8) по следния график:

Училища, които ще провеждат ДЗИ от 10:00 часа.

Училища, които ще провеждат НВО за X клас от 11:30 часа.,

Училища, които ще провеждат НВО за VII клас от 14:00 часа.,

Училища, които ще провеждат НВО за IV клас от 15:00 часа.,

 

Присъствието на директорите на училищата е задължително, както и на лицата, които ще работят с Единната информационна система за изпити и прием!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД