Работни срещи за обсъждане на заявките за държавен план-прием

Изх. № РУО1-519/ 10.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящото обсъждане на заявките за държавен план-прием за учебната 2020/ 2021 г., Ви уведомявам, че работните срещи ще се проведат в заседателната зала на РУО – София-град, ул. “Антим І“, № 17, ет. 5 по график, както следва:

20.01.2020 г. Понеделник

/след обяд/

 14:30 ч. – район „Средец”

15:00 ч. – район „Красно село”

15:30 ч. – район „Овча купел ”

16:00 ч. – район „Люлин“

21.01.2020 г. Вторник

/сутрин/

 

 09:30 ч – район „Връбница”

10:00 ч. – район „Надежда ”

10:30 ч. – район „Оборище ”

11:00 ч. – район „Подуяне ”

11:30 ч. – район „Панчарево ”

21.01.2020 г. Вторник

/след обяд/

 

 14:30 ч. – район „Слатина”

15:00 ч. – район „Възраждане“

16:00 ч. – район „Лозенец“

16:30 ч. – райони „Нови Искър“и „Банкя“

22.01.2020 г. Сряда

/сутрин/

 

 

 09:30 ч. – район „Студентски”

10:00 ч. – район „Красна поляна”

10:30 ч. – район „Младост”

11:30 ч. – район „Витоша”

12:00 ч. – район „Илинден”

22.01.2020 г. Сряда

/след обяд/

 

 

 14:30 ч – район „Изгрев”

15:00 ч. – район „Искър ”

15:30 ч. – район „Триадица ”

16:00 ч. – район „Сердика ”

16:30 ч. – район „Кремиковци ”

 

В срещите следва да вземат участие всички училища от съответния район, вкл. и професионалните гимназии.

Присъствието на директорите на училищата е задължително!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД