Работни срещи с директори на образователни институции на тема „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти – процес на оценяване на съответствието й с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на образователната институция“

Изх. № РУО1-6458/09.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г. РУО – София-град организира на 19.04.2023 г. (сряда) в 18 СУ „Уилям Гладстон“ – ул. „Пиротска“ № 68, работни срещи с директорите на столичните детски градини и училища на тема „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти – процес на оценяване на съответствието й с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на образователната институция“.

Срещите ще се проведат в два модула, както следва:

  1. Модул 1 – от 10:00 ч. до 11:30 ч., за директори на детски градини.
  2. Модул 2 – от 14:00 ч. до 15:30 ч., за директори на училища.

На срещите ще бъдат представени и добри практики по темата от директори на образователни институции, в които е проведено атестиране на дейността на педагогическите специалисти, съгласно Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Регистрация за участие в работните срещи се извършва до 07.04.2023 г., както следва:

  1. За директори на столични детски градини на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEq5FqIcVwckIqe3d1YhqHHDtRMeN71F5_dNbRCqXv4lkcFQ/viewform?usp=pp_url
  2. За директори на столични училища на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCWfLhNoJ6R2jKjdgvzf97jJHjROCD41eBqYZ3JdZYHqAa-Q/viewform?usp=pp_url

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД