Работни срещи с директори на образователни институции на тема „Наставничество, въвеждане в професията, професионално и кариерно развитие“

Изх. № РУО1-9568/21.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2023/2024 г. РУО – София-град организира работни срещи с директори на образователни институции на тема „Наставничество, въвеждане в професията, професионално и кариерно развитие“ с лектор проф. Сийка Чавдарова-Костова от СУ „Св. Климент Охридски“.

Работните срещи ще се проведат в кинозалата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – ул. „Пиротска“ № 68, както следва:

  1. На 11.04.2024 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. – за директори на училища.
  2. На 12.04.2024 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. – за директори на детски градини.

Регистрация за участие в работните срещи се извършва до 09.04.2024 г.:

  1. За директори на училища на адрес: https://forms.gle/no6S64U3L1XmEJW67
  2. За директори на детски градини на адрес: https://forms.gle/Ne2AGF3tjkHg6w8e6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД