Работни срещи с директори на столични детски градини, училища, ЦПЛР и ЦПППО на тема „Отчитане на квалификационната дейност в образователната институция“

Изх. № РУО1-10609/07.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦПЛР И РЦПППО – СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 г. РУО – София-град организира на 27.04.2021 г. работни срещи с директори на образователни институции на тема „Отчитане на квалификационната дейност в образователната институция“. Срещите ще се проведат в два модула във виртуалната зала на РУО – София-град (в платформата Zoom), както следва:

  1. Модул 1 – от 10:00 ч. до 11:00 ч., за директори на столични училища, ЦПЛР и РЦПППО – София-град.
  2. Модул 2 – от 11:00 ч. до 12:00 ч., за директори на столични детски градини.

Моля директорите на образователни институции, които желаят да споделят  и представят добри практики по темата под формата на презентация (в рамките до 7 минути) да я изпратят до 12.00 ч. на 20.04.2021 г. на email – [email protected]

Регистрация за участие в работните срещи се извършва до 16.04.2021 г., както следва:

  1. За директори на столични училища, ЦПЛР и РЦПППО – София-град, на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwIUjBqYSWEhcokGwDHwa_ONCKhPTwBLMiF2MbqA6-P0XbEg/viewform?usp=sf_link

  1. За директори на столични детски градини, на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdirCNiie6w2_pyX8OIee1VOoI4vlShFIplddQ0eyMt_nMzPw/viewform?usp=sf_link

 

Преди датата на провеждане на срещата ще получите покана за присъединяване към виртуалната зала на РУО – София-град  на посочената от Вас електронна поща.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД