Разглеждане на изпитните работи от ДЗИ

Изх. № РУО1-21478/08.06.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че разглеждането на изпитните работи от зрелостниците, които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, се извършва на сайта: results12.mon.bg до 17:30 ч. на 13.06.2022 г. (понеделник).

Влизането става с код_по_НЕИСПУО@edu.mon.bg акаунта на училището.

Всеки директор следва да създаде необходимата организация, за да могат желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи на сайта: results12.mon.bg, като се гарантира, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия.

Очаква се платформата да бъде затворена на 13.06.2022 г. (понеделник) в 17:30 ч.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1603/07.06.2022 г.

на началника на РУО – София-град)