Разглеждане на писмените работи от ДЗИ

Изх. № РУО1-35243/21.09.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че зрелостниците, които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г., могат да го направят на сайта: results12.mon.bg в дните 21, 23 и 26 септември 2022 г.

Влизането става с код_по_НЕИСПУО@edu.mon.bg – акаунт на училището.

Всеки директор следва да създаде необходимата организация, за да могат желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи на посочения сайт, като се гарантира, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД