Разпространение на филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете“ по образователната програма на Висшия съдебен съвет

Изх. № РУО1-39277/26.10.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-378/25.10.2022 г., вх. № РУО1-36837/05.10.2022 г., приложено Ви изпращам линкове на филма „Твоите най-важни права и отговорности като дете“ по образователната програма на Висшия съдебен съвет (ВСС) „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“: https://drive.google.com/file/d/1fiHMsGLGX7ArEeoTFqyIubRsf1tDorEa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1juz0ZJySRsXSOYvFo2cynpLFnfgLjdLE/view?usp=sharing

Филмът е създаден от Административен съд – Видин, Окръжен съд – Видин, Районен съд – Кула, Районен съд – Белоградчик и съчетава по балансиран начин правата и отговорностите на децата, разкривайки тяхната взаимна обвързаност. Поставен е акцент върху необходимостта от специални гаранции и грижи за децата, равенството, ценността на човешкото достойнство и толерантността. Умело е представено и значението на административното правосъдие.

Филмът може да бъде полезен както за учениците, включени в програмата на ВСС, така и за целите на гражданското образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД