Разяснителна кампания на ЦИК за правата и задълженията на гражданите в предстоящите избори

Изх. № РУО1-17250/ 29.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-152/28.05.2024 г., вх. № РУО1-17069/28.05.2024 г., Ви уведомявам, че в Министерство на образованието и науката е постъпило писмо от председателя на Централната избирателна комисия  относно предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 година.

С оглед гореизложеното, моля по подходящ начин да уведомите учениците, навършили 18 години, които ще гласуват за първи път, че в раздел  „Разяснителна кампания” на интернет страницата на Централната избирателна комисия /https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/

могат да се запознаят с материалите, свързани с упражняване правото им на глас в двата вида избори.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД