Регионален форум за популяризиране на иновациите в образованието

Изх. № РУО1-18239/16.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че РУО – София-област организира и провежда в периода 01-02 юни 2022 г. Регионален форум за популяризиране на иновациите в образованието в изпълнение на дейностите по Национална програма „Иновации в действие“ за учебната 2021/2022 година, одобрена с Решение № 188/05.03.2022 г. на Министерски съвет, който ще се проведе в хотел „РИЛА“ в К.К. „Боровец“.

Темата на форума е Дигитализация в образованието, STEM образование, креативност и култура за иновации“.

Домакин на форума ще бъде Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков, общ. Самоков и Регионално управление на образованието – София област.

Моля, в срок до 25.05.2022 г., желаещите да участват във форума /педагогически специалисти и ученици/ да изпратят информация на следния линк  https://forms.gle/Ft1ME9G6KKWtBCZEA

Настаняването в хотел „РИЛА“ в К.К. „Боровец“ е в единични и двойни стаи с преференциална цена, която включва 1 нощувка със закуска:

Единично настаняване – 145,00 лева

Двойно настаняване     – 155,00 лева

За допълнителна информация: Илонка Ценкова – ст. експерт по ПНЕ, отдел ОМДК в РУО – София област, тел.: 0893445799, e-mail: [email protected]

Програмата на форума и формуляр за регистрация ще Ви бъдат предоставени допълнително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД