Регистрация за Национално състезание „Практични финанси“

Изх. № РУО1-6830/28.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Джуниър Ачийвмънт, България с вх. № РУО1-5856/22.02.2024 г. Ви уведомявам, че Националното състезание „Практични финанси“ за учебната 2023/2024 г. се провежда в два национални кръга. Първият кръг от НС „Практични финанси“ ще се проведе в онлайн среда и предполага индивидуално участие. Включва решаването на онлайн тест (25 задачи от затворен тип) в рамките на 50 минути. Вторият кръг включва екипно участие в присъствен формат и ще се проведе на 05-07.04.2024 г. в град София – училище-домакин е 19. СУ „Елин Пелин“. Допуска се провеждане на този кръг в онлайн среда, ако съществуват извънредни обстоятелства, които налагат това. Ученическите екипи се сформират служебно.

Кандидатстването за ученици от VIII до XII клас се извършва чрез регистрация от преподавател на следния линк: https://form.jotform.com/24038388720335  в срок до 01.03.2024 г. до 23:59 ч.

Повече информация за състезанието можете да намерите в приложението.

Моля да сведете информацията до учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Писмо-покана с регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД