Регламент за участие в Национална изложба „Заедно“, организирана от община Лясковец

Изх. № РУО1-12730/21.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Велико Търново, с вх. № РУО1-12477/20.04.2021 г., приложено Ви изпращам регламент за участие и плакат за желаещите да се включат в V Национална изложба за ученическо творчество „Заедно“, за ученици от I-IV клас.

 

Приложения:

  1. Регламент за участие и плакат

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД