Регламент на „Лекоатлетически звезди на София“ 2019 г.

Изх. № РУО1-28604/07.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА19-ДИ05-3060, вх. № РУО1-28286/2.10.2019 г. , Ви уведомявам, че Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, съвместно със сдружение „София-Европа“, организират градско първенство по лека атлетика за ученици от столичните училища – „Лекоатлетически звезди на София“. Инициативата е традиционна за ученическия спортен календар на град София и е в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта“.

Първенството ще се проведе на 25-26 октомври 2019 г. в зала „Асикс Арена“, като в него могат да  участват момчета и момичета от I до XII клас от всички столични училища.

Заявки за участие се подават до 19.10.2019 г. по електронна поща – [email protected] и [email protected] .

Техническата конференция ще се проведе на 21.10.2019 г. от 12:30 часа в сградата на Столична община, ул. „Оборище“ № 44, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, ет. 1.

За повече информация: Любомира Радоева, експерт в дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ – 0887 377 061;

Приложение: Бланка заявка за участие; Регламент на „Лекоатлетически звезди на София“ 2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД