Резултатите на учениците от Пролетни математически състезания за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-15810/20.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от Пролетните математически състезания за учениците от IV клас са публикувани на сайта на 125. СУ „Боян Пенев“: https://sou125.com. На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от състезанието.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД