Резултатите на учениците от I до IV клас от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1 – 9319/24.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с големия брой ученици от I до IV клас, взели участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ на 18.03.2021 г. и преминаване на училищата в област София-град на обучение в електронна среда от разстояние, Ви уведомявам, че резултатите на учениците от I до IV клас от състезанието ще бъдат обявени на сайта на 107. ОУ „Хан Крум“ на 29.03.2021 г. след 15.00 часа.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД