Резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по италиански език

Изх. № РУО1-5657/01.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиада по италиански език са публикувани на сайта на училището координатор 36.СУ „Максим Горки“, на следния линк:  https://36sou.com/sastezania/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД