Резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по френски език

Изх. № РУО1-6011/06.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиада по френски език са публикувани на сайта на училището координатор 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, на следния линк: https://www.feg.bg/category/saobshteniya/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД