Резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по руски език

Изх. № РУО1-5477/28.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиада по руски език са публикувани на сайта на училището координатор 133.СУ „А. С. Пушкин“, на следния линк: https://133sou.com/novini-i-sabitiya/rezultati-ot-oblastna-olimpiada-po-ruski-ezik.html

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД