Резултати на учениците от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас

Изх. № РУО 1-9615/29.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас са обявени на сайта на 107.ОУ „Хан Крум“ http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/. На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от състезанието.

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД