Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас

Изх. № РУО1-7406/05.03.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас са обявени на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“: https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2024/03/05/8531/rezultati-za-4-5-i-6-klas-ot-oblasten-kryg-na-olimpiadata-po-matematika-prez-2023-2024-uchebna-godina/.

Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на учениците в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ – ул „ Искър“ № 61, в библиотеката, от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00, на 6, 7 и 8 март 2024 г.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД