Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII до XII клас

Изх. № РУО 1-10204/02.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII до XII клас са обявени на сайта на Софийска математическа гимназия https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini. На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от олимпиадата.

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД