Резултати на учениците от областния кръг на състезанието по компютърно моделиране

Изх. № РУО1-5617/01.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на състезанието по компютърно моделиране са обявени на сайта на 122 ОУ: https://122ou.com/rezultati-ot-sastezanieto-po-kompyutarno-modelirane-oblasten-krag-22-23/.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД