Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII до XII клас

Изх. № РУО1-7758/22.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII до XII клас, които не са допуснати до национален кръг, са обявени на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“: https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2023/03/22/7272/rezultati-za-7-12-klas-ot-oblastniya-kryg-na-olimpiadata-po-matematika-prez-2022-2023-uchebna-godina.

Резултатите на учениците от VII до XII клас, допуснати до национален кръг, са обявени на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/100161.

Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на учениците в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ – ул.

„ Искър“ № 61, в библиотеката, от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00, на 23, 24 и 27 март 2023 г.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД