Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас

Изх. № РУО1 – 7738/ 09.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас са обявени на сайта на Софийска математическа  гимназия https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2021/03/08/4790/ На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от олимпиадата.

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД