Резултати от областен кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 2023/2024 учебна година

Изх. № РУО1-36374/08.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, Ви уведомявам, че резултатите на некласираните ученици за национален кръг на Многоезичното състезание са публикувани на сайта на 157.ГИЧЕ на следния линк:

https://157giche.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%8a/

Писмените работи могат да бъдат разгледани от 08.11.2023 г. до 10.11.2023 г. от 10.00 до 14.00 ч. в 157.ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район Слатина, ул. „Слатинска“ № 35.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД