Резултати от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“

Изх. № РУО1-9899/31.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град и заповед №РД 01 – 00020/ 28.01.2021 г. на началника на РУО – София-град приключи провеждането на конкурса за открити педагогически практики в електронна среда на тема: „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. РУО – София-град изказва благодарност и признателност на учителите по чужди езици, взели участие в конкурса: Боян Кацаров – учител по английски език в 97. СУ „Братя Миладинови“; Ивелина Георгиева – учител по английски език в 38. ОУ „Васил Априлов“; Магдалена Пенева и Калин Танев – учители (представили интердисциплинарен урок английски език и история) в 51. СУ „Елисавета Багряна“; Доротея Винклер и Боряна Павлова – учители по испански език в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“; Теодора Димитрова – учител по английски език в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ и Людмила Годицка – учител по руски език в 35. СЕУ „Добри Войников“.

За датата, часа и мястото за награждаване и връчване на грамоти участниците в конкурса ще бъдат уведомени своевременно.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД