Резултати от математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“

Изх. № РУО 1-16343/27.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ са обявени на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ https://smg.bg/priem-sled-4-klas-novini/2021/05/26. На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от състезанието.

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД