Резултати от Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“

Изх. № РУО1-16035/30.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ са обявени на сайта на СМГ: https://smg.bg/priem-sled-4-klas-novini/2023/05/30/7673/matematika-za-vseki-2023-rezultati/.

Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на учениците в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ – ул. „Искър“ № 61, на 1 и 2 юни 2023 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД