Резултати от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1 – 8891/30.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от Математическото състезание „Европейско кенгуру“ са обявени:

  1. На сайта на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – Резултати от „Европейско кенгуру“, за училищата от районите: Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица
  2. На сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“- Резултати от „Европейско кенгуру“ , за училищата от районите: Връбница, Възраждане, Искър, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Студентски, Слатина.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД