Резултати от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от V до XII клас

Изх. № РУО 1-17797/04.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от V до XII клас са обявени на сайта на 107.ОУ „Хан Крум“ http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/ . На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от състезанието.

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД