Резултати от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-12707/30.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ са обявени на сайта на:

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ Резултати от „Европейско кенгуру“ – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ (npmg.org) – за училищата от районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево,  Сердика, Средец, Триадица;

СМГ „Паисий Хилендарски“ https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2022/03/29/5943/rezultati-ot-evropeysko-kenguru-prez-2021-2022-uchebna-godina/ – за училищата от районите  Връбница, Възраждане, Искър, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Студентски, Слатина.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №PД10-373/17.03.2022 r.

на министъра на образованието и науката/