Резултати от областен кръг на олимпиада по география и икономика – V и VІ клас

Изх. № РУО1-10593/11.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от първа състезателна група (V клас) и втора състезателна група (VІ клас) от областния кръг на олимпиадата по география и икономика са обявени на сайта на Национална търговско банкова гимназия на следния линк.

Съгласно регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада по география и икономика, разсекретяването на писмените работи и обявяване на резултатите на учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ще се извърши след окончателното оценяване от Националната комисия на изпитните работи на предложените за участие в националния кръг ученици.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД