Резултати от областен кръг на олимпиада по география и икономика – VII – XII клас

Изх. № РУО1-12924/31.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ  клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика са обявени на сайта на Национална търговско – банкова гимназия на следния линк: https://ntbg.bg/bg/news/rezultati-po-geografiya

На сайта на МОН в рубрика „Олимпиади и състезания – Класиране“ е публикуван списък на допуснатите ученици за участие в националния кръг на олимпиадата по география и икономика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД   

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД   

/съгласно заповед № РД 10-373/17.03.2022 г. на министъра на образованието и науката/