Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Изх. № РУО1-7812/ 06.03.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от V, VI, VIII, IX (без ИИЧЕ), IX (с ИИЧЕ) и XI клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации са обявени на интернет страницата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации – областен кръг: https://18sou.net

Резултатите на учениците от VII, X и XII клас ще бъдат публикувани след преглед от Националната комисия.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД