Резултати от областните кръгове на олимпиадите по италиански и френски език

Изх. № РУО1-10284/09.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по италиански език за учениците от VIII до XII клас са обявени на сайта на 105.СУ „Атанас Далчев“ на следния линк: https://105sou.eu/wp-content/uploads/2022/03/neklasirani-za-nacionalen.pdf

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език за учениците от VIII до XII клас са обявени на сайта на 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ на следния линк: https://www.feg.bg/wp-content/uploads/2022/03/P-R-O-T-O-K-O-L.pdf 

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД