Резултати от областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране

Изх. № РУО1-10353/10.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране за учениците от III и IV клас са обявени на сайта на 122. ОУ „Николай Лилиев“.

Повече информация на следния линк: https://122ou.com/6429-2/.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД