Резултати от областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика

Изх. № РУО1-7276/ 17.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от VII до XII клас от областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика през учебната 2022/2023 г. са публикувани на сайта на 12. СУ „Цар Иван Асен II“.

Линк към публикуваните резултати: https://12sou-sofia.info/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД