Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Изх. №  РУО1-10424/10.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ и ХІ клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации са обявени на сайта на 18.СУ „Уилям Гладстон“ на следния линк: Олимпиада по история и цивилизации-областен кръг – 18СУ „Уилям Гладстон“ (18sou.net)

Съгласно регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада по история и цивилизации, разсекретяването на писмените работи и обявяване на резултатите на учениците от VІІ,  Х и ХІІ клас ще се извърши след окончателното оценяване от Националната комисия на работите на предложените за участие в националния кръг ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД