Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. № РУО1-12134/24.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по български език и литература за учениците от V до XII клас са обявени на сайта на НФСГ.

Повече информация на следния линк: https://www.nfsg-sofia.net/documents/olimp_Bel2022.pdf

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД