Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от VII до XII клас

Изх. №РУО1 – 13456/05.04.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че протоколите с резултатите на учениците от VII до XII клас от областния кръг на олимпиадата по математика са публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката на линка https://mon.bg/bg/100161 – за учениците, които са допуснати до национален кръг от Националната комисия, и на сайта на СМГ за учениците, които не са предложени за участие в националния кръг на олимпиадата по математика от Областната комисия за проверка и оценка. Писмените работи на учениците, които са предложени от Областната комисия за проверка и оценка за участие в националния кръг на олимпиадата, но не са допуснати от Националната комисия, се разсекретяват от Националната комисия. Всички желаещи ученици, които не са предложени за участие в националния кръг на олимпиадата по математика от Областната комисия за проверка и оценка, могат да се запознаят с писмената работата на ученика в сградата на СМГ. Подробности може да видите на сайта: https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2022/04/04/5975/rezultati-za-7-12-klas-ot-oblastniya-kryg-na-olimpiadata-po-matematika-prez-2021-2022-uchebna-godina/

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №PД10-373/17.03.2022 r.

на министъра на образованието и науката/