Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-5510/28.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по испански език за учениците от VIII до XII клас са обявени на сайта на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“.

Повече информация на следния линк: https://www.ibbcervantes-bg.com/?cid=2&NewsId=204

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД