Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации – V, VI, VIII, IX, XI клас

Изх. № РУО1- 6407/09.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ и ХІ клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2022/2023 година са публикувани на сайта на 18. СУ „Уилям Гладстон“.

Линк към публикуваните резултати:

https://18sou.net/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1/

Съгласно регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада по история и цивилизации, разсекретяването на писмените работи и обявяване на резултатите на учениците от VІІ,  Х и ХІІ клас ще се извърши след окончателното оценяване от Националната комисия на работите на предложените за участие в националния кръг ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД