Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация

Изх. №  РУО 1-6530/12.03.2020 ч.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам линк към публикуваните на сайта на 18 СУ в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“ резултати от областния кръг на олимпиадата на учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас.

 

Линк: https://18sou.net/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД