Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации – VІІ, Х и ХІІ клас

Изх. № РУО1-8549/28.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от VІІ, Х и ХІІ клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2022/2023 година, са публикувани на сайта на 18. СУ „Уилям Гладстон“.

Линк към публикуваните резултати:

https://18sou.net/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1/

На сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания – „Резултати“ е публикуван списък на допуснатите до национален кръг на олимпиадата по история и цивилизации ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД