Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – V и VI клас

Изх. №РУО1-8396/ 12.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от V и VІ клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2023/2024 година, са публикувани на сайта на 12. СУ „Цар Иван Асен II“.

Линк към публикуваните резултати: https://12sou-sofia.info/

Съгласно регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада по география и икономика, разсекретяването на писмените работи и обявяване на резултатите на учениците от VІІ, VIII-IX, Х и ХІ-ХІІ клас ще се извърши след окончателното оценяване от Националната комисия на писмените работи на предложените за участие в националния кръг ученици и публикуване на сайта на МОН, рубрика „Олимпиади и състезания, Резултати“ на протокола с окончателните резултати на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по география и икономика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД