Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – от VІІ до XІІ клас

Изх. № РУО1-9230/19.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от VІІ до XІІ клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2023/2024 година, са публикувани на сайта на 12. СУ „Цар Иван Асен II“.

Линк към публикуваните резултати: https://12sou-sofia.info/

На сайта на МОН, рубрика „Олимпиади и състезания, Резултати“ е публикуван протокола с окончателните резултати на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по география и икономика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД