РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 г.

Изх. № РУО1-9574/04.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам линк към резултатите от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование, публикувани на сайта на 134 СУ „Димчо Дебелянов”

https://www.hebrewschool-bg.org/2020/04/30/Резултати от Областен кръг на Олимпиадата по Гражданско образование за учебната 2019/2020 година/

Останалите участници в областния кръг на олимпиадата от първа, втора и трета възрастова група  могат да намерят своите резултати на сайта на МОН, в рубриката ”Олимпиади и състезания” –  Класиране.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД