Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика на учениците от VІІ, VIII-IX, Х и ХІ-ХІІ клас

Изх. №  РУО1-9670/29.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по география и икономика на учениците от VІІ, VIII-IX, Х и ХІ-ХІІ клас са публикувани на сайта на НТБГ – https://www.ntbg.bg, в рубрика „Новини и съобщения“ – „География – резултати“.

Списъкът с класираните за националния кръг ученици от VІІ, VIII-IX, Х и ХІ-ХІІ клас е публикуван на сайта на МОН в рубрика „Олимпиади и състезания. Класиране“.

В изпълнение на заповед № РД 09-711/ 17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката националният кръг на олимпиадата по география и икономика за класираните ученици от VІІ, VIII-IX, Х и ХІ-ХІІ клас от гр. София ще се проведе в НТБГ, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 91.

Информация за деня и за часа на провеждане на националния кръг на олимпиадата ще бъде публикувана на сайта на НТБГ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД