Резултати от областния кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО 1-10867/09.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по лингвистика за учениците от VIII до XII клас са обявени на сайта на Първа английска езикова  гимназия https://www.fels-sofia.org/bg  в рубриката „Новини“.

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД