Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – 22.02.2020 г.

Изх. № РУО1-6271/09.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам линк към публикуваните на сайта на НТБГ резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – 5 и 6 клас.

 

Пети клас: https://www.ntbg.bg/js/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/5class.pdf

 

Шести клас: https://www.ntbg.bg/js/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/6class.pdf

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД